ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 61 ถึง 29 ธ.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

27 ธ.ค. 60 ถึง 31 ธ.ค. 61 การแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2560