ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศฯ จาม สพม.28 (อ่าน 436)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 445)
การแข่งขันกีฬาสี 27 ธันวาคม 2560 (อ่าน 305)
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 29 ธันวาคม 2560 (อ่าน 308)
4 ม.ค 61 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 375)
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา2560 (อ่าน 387)
ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา2560 (อ่าน 379)
กิจกรรมเผยแพร่ธรรมสัญจร (อ่าน 395)
กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน (อ่าน 391)
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 367)
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 372)
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2561 (อ่าน 391)