กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจิตติมา ชาสุนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเดือน มูลดับ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0