ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นางรวีวรรณ สุขสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,14:32  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นายแสงสุรีย์ เอกตาแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,22:36  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พรรณนางานวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนรินทร สารบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,22:33  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนรินทร สารบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,22:33  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเดือน มูลดับ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,22:33  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นางกันยกร บัวพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,22:32  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธาราทิพย์ ทานะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,22:31  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตติมา ชาสุนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,22:30  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นางแสงจันทร์ ปักปิ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,22:28  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..